Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

VOORSTELLING

. Beheerraad

Voorzitter

Dhr Michel PATTE

Ondervoorzitter

Dhr Eddy CROMBEEN

Secretaresse

Mv Marjan VAN DEN BUSSCHE

Schatbewaarder

Dhr Bob GOELEVEN

Beheerder van de medaille

????

Beherder van de Communicatie

Dhr Luc PUTTEMANS

Vaandeldrager

Dhr Michel MICHALLE

Beheerders

Voorzitters of gemachtigd vertegenwoordiger van de aangehechte Secties, Verbroederingen en Vriendenkringen.

. Samenstelling

De vereniging bestaat uit effectieve leden, ereleden en sympathisanten.

De Verbroedering is onderverdeeld in lokale Secties en Vriendenkringen/Verbroederingen van Eenheden. Principieel zou elk belangrijk Gebied en elke Eenheid haar Vriendenkring of haar Sectie moeten hebben. Een van de objectieven van de Beheerraad en van alle leden van de KNVTTr & CIS is naar die toestand te strekken.

Bestaande verenigingen

De bestaande samenstellende entiteiten zijn de volgende:

Naam

Voorzitter of gemachtigd vertegenwoordiger

Regionale Verbroedering der TTr (bestaat uit vriendenkringen van OCTTr-10TTr-44TTr)

Dhr Jan PIQUEUR

Koninklijke Verbroedering 4TTr

Dhr Daniel BROZE

FRATER : Verbroedering van 5TTr

Dhr Richard SIMAR

Vereniging Oudgedienden Wing Télé

Opgelost

Vriendenkring Log Wings van Evere-Noord

Dhr Eddy CROMBEEN

 

     
 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS