Header image

 

 

 

 

DOEL VAN DE VERBROEDERING

 

De Koninklijke Nationale Verbroedering der Transmissietroepen & CIS (KNVTTr & CIS) heeft tot doel :

  • al diegenen te verenigen die bij het TTr wapen en/of de CIS eenheden dienen of gediend hebben;
  • onder haar leden, in een geest van vaderlandsliefde, de vriendschap en de samenhorigheid te onderhouden en te bevorderen;
  • een verbindings- en coördinatieorgaan te zijn tussen de TTr en CIS verbroederingen, secties en vriendenkringen zowel op regionaal vlak, als tussen bestaande of gewezen actieve en reserve-eenheden hierna genaamd «Entiteiten»;
  • de TTr en CIS familie te vertegenwoordigen op de voornaamste nationale patriottische gebeurtenissen alsmede bij de TTr Verbroederingen in de buurlanden ;
  • de nagedachtenis van de overledenen te eren;
  • elk initiatief te steunen dat ernaar streeft de eenheid van België te verdedigen.

De vereniging kan alle taken waarnemen die rechtstreeks of onrechtstreeks dit doel beogen. Ze kan ook haar medewerking verlenen of belangstelling tonen voor gelijksoortige organisaties die hetzelfde doel nastreven. Ze zal zich nochtans onthouden van iedere inmenging in politieke, godsdienstige of taalproblemen, behalve natuurlijk indien het nationale belang of de doelstelling van de KNVTTr & CIS zelf op het spel staan.

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS