Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

greindl

Onze Erevoorzitter heeft ons verlaten, maar hij zal in ons hart en geest blijven verder bestaan. Hij was een grote meneer!


U die hem gekend hebben en hem toegedaan waren, vergeet de Generaal-majoor b.d. Baron Emmanuel GREINDL niet.

De hartstocht die grotendeels de loopbaan van Emmanuel levendig gehouden heeft kan samengevat worden door de leuze : „Eendracht maakt macht“.


Dat hij voor ons een groot voorbeeld zou blijven van oprechtheid, verdraagzaamheid en respect voor de anderen.

 

Affiche membres

 

LIJST VAN DE LEDEN

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS