Header image

 

 

 

 

BEZOEK AAN DE KERNCENTRALE VAN TIHANGE

 

 

Terwijl overal wij worden verzocht om over de kernenergie te discussiëren op het moment dat de verminderingen van CO2 overal worden beoogd was het bezoek van een atoomcentrale net aangepast. Vanaf 9 uur van een mistige ochtend waren wij met 34 voor het bezoek van de atoomcentrale van Tihange.


De centrale van Tihange heeft als activiteit de elektriciteitsproductie vanaf nucleaire drukwaterketels. Deze installaties werden in dienst gezet vanaf 1975 op de rechte rand van de Maas, naast de stad Huy en op een afstand van 25 km aan het zuidwesten van Luik. De centrale is gebouwd op een oppervlakte van 70 hectaren op een natuurlijke plaats temidden van heuvels.


De kerncentrale van Tihange ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers.
De kerncentrale bevat 3 drukwaterreactoren (PWR), in gebruik genomen respectievelijk in 1975 Tihange 1 (962 MW), in 1983 Tihange 2 (1.008 MW), en in 1985 Tihange 3 (1.015 MW), voor een totaal vermogen van 2.985 MW. De jaarlijkse productie van elektriciteit is ongeveer 23 miljard KWh, of ongeveer 30% van de Belgische elektriciteitsproductie. Het jaarlijkse volume van radioactieve afvalstoffen is van ongeveer 4 m3.

 

 

De kerncentrale van Tihange was een echte pionier in de bescherming van de slechtvalk, een valkensoort die een twintigtal jaar geleden in onze contreien vrijwel uitgestorven was. Op de koeltoren van Tihange 2 installeerden we een nestkast. Sinds 1996 zagen zo reeds een twintigtal slechtvalkbaby's het levenslicht in Tihange.

 

Het algemene principe bestaat in de omzetting van warmte opgewekt door het splijtingsproces in elektriciteit. De hitte van de kernreactor wordt afgestaan aan water dat via een gesloten kringloop langs de splijtstofstaven circuleert. Dit eerste circuit wordt de primaire kringloop genoemd. Het water in die kringloop bereikt een temperatuur van gemiddeld 300 °C. In een drukwaterreactor kan het water het kookpunt niet bereiken omdat het onder druk staat: daarvoor zorgt de pressurizer of het drukregelvat. Het verhitte water in de primaire kringloop staat op zijn beurt warmte af aan een tweede gesloten circuit, de secundaire kringloop. Beide kringlopen zijn hermetisch van elkaar gescheiden. De warmtewisseling vindt plaats in een stoomgenerator, een grote cilindervormige warmtewisselaar die uit duizenden buizen bestaat. De hitte zet het water van de secundaire kringloop om in stoom.

De stoom die in de secundaire kringloop wordt geproduceerd, zet zich uit over verschillende turbinelichamen en doet de turbine draaien. Een wisselstroomdynamo, gekoppeld aan de turbines, zet ten slotte de bewegingsenergie om in elektriciteit die het hoogspanningsnet voedt.
De stoom waarmee de turbines worden aangedreven, koelt vervolgens af in een condensor waar hij opnieuw in water wordt omgezet na in contact te zijn gekomen met duizenden buizen waarin het koelwater van een derde kringloop (op zijn beurt volledig gescheiden van de tweede kringloop) circuleert. Dit water wordt vervolgens naar de stoomgenerator teruggevoerd om er andermaal voor stoomproductie te worden gebruikt.

Naar het voorbeeld van grote thermische centrales beschikken ook kerncentrales over een koeltoren om de temperatuur van het gebruikte koelwater via natuurlijke luchtcirculatie te doen dalen. Zo wordt in kerncentrales het water van de derde kringloop hergebruikt om de stoom in de condensor af te koelen. Slechts 1,5% van dit water verdampt: het is de damppluim die uit de koeltoren ontsnapt.

Geen enkele foto kon tijdens dit bezoek genomen worden, aangezien de fototoestellen verboden waren; wat betreurenswaardig is, want wij waren mooi met onze helmen, brillen en speciale schoenen. Na het bezoek zijn wij naar Lives-sur-Meuse gegaan in het prestigieuze Maison de Bouche „de Schaapskooi“ waar een voortreffelijke maaltijd in de oranjerie ons wachtte. De foto's hieronder getuigen van de goede sfeer tijdens deze maaltijd en het succes van deze Vriendschapsdag 2009 die door onze vriend Jean Delmotte op touw gezet werd.

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -

 

De foto's in hoge definitie kunnen door webmaster verzonden worden.

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS