Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

Entiteiten

Klik op de wapenschild om de overeenkomstige website te openen

. Regionale Verbroedering des TTr (bestaat uit vrie ndenkringen van OCTTr - 10 Cie TTr - 44 TTr)

 

oc TTr 10cie Ttr 44 TTr

AV : TBC

. Sectie Brabant overgenomen door KNV TTr & CIS

 

. Koninklijke Vrindenkring 4 TTr

4de Groep CIS

24 maart 2022: AG

Frater : Verbroedering 5 TTr

5de  Groep CIS

 

Culturele dag te Luik : TBC

Ctr Para Flawinnes : TBC

30 novembre : herdenking JL Cordier

.Vriendenkring Log Wings van Evere-Noord

....Log Wings

Deze nieuwe entiteit is geboren op 1ste january 2017 en is de fusie van de "Veteranenclub 21 Log Wing" en de "Vriendenkring Oudgedienden 22 Log Wing".

17 mei : AV

22 september : excursie, busreis Nîmes

Familie maaltijd in november

__________________________________________________________________

Wing TELE werd opgelost in januari 2022

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS