Header image

 

 

Voorstelling

Reglement

Koninklijke Vereniging

Entiteiten

A.V.

Vriendschapsdag

Lidmaatschap

Lijst leden

TTr Geschiedenis

Maj Housiau

St Gabriel

70 jaar Franse Tr

Bevriende Vereniging

Varia

Contact

ALGEMEEN VERGADERING 2022

 

We zijn terug in onze alma mater !

 

De fotos bevinden zich hier

 

Onze Jaarlijkse Algemene Vergadering 2022 vond plaats op woensdag 15 juni 2022 op het kwartier Majoor HOUSIAU.

Na het leggen van bloemen bij het monument van de doden van de twee wereldoorlogen, werden de Last Post en de Volksliederen van Frankrijk en België gespeeld.

De president vertelde in zijn toespraak over de trieste gebeurtenissen met betrekking tot de oorlog in Oekraïne:

In een interview maakte onze Minister van Defensie, Mevrouw Dedonder, de balans op de situatie in Oekraïne en de mogelijke scenario's: "Het is Vladimir Poetin die alle kaarten in handen heeft. Wat we zien is dat de Russische plannen werden gedwarsboomd in die zin dat hij dergelijk verzet van het Oekraïense leger en volk niet verwachtte. En zelfs niet om zo'n verenigd blok te hebben op het niveau van de NAVO en de Europese Unie. Helaas, naarmate het conflict voortduurt, heeft hij wapens naar voren gebracht die veel gewelddadiger en destructief zijn  dan de precisiewapens van het begin. Gezien de manier waarop het gaat, kunnen we helaas denken dat het weken zal duren met nog meer schade. Volgens onze minister is de Russische invasie van Oekraïne een stap terug en markeert het een structurele paradigmaverschuiving. Ze benadrukte dat België blijft oproepen tot een einde aan de Russische invasie en de oprichting van een echte "politieke dialoog tussen Kiev en Moskou".

 

Zoals voorzien begon onze Algemene Veregadering om 10Ur30.

 

Algemene Vergadering

Beste vrienden,
Ik heet u van harte welkom op deze 2022 Algemene Vergadering. Ik ben blij om zovelen van jullie te zien na twee jaar van slaperigheid veroorzaakt door COVID-19. Deze pandemie heeft zijn stempel gedrukt op onze gelederen en structuren. We zullen ze ontdekken tijdens deze Algemene Vergadering.

Ik nodig jullie uit om recht te staan en een minuut stilte in acht te nemen voor de overleden leden te herdenken sedert de laatste AV : Jacques Carlier, Gilbert Dewattines, Julien Exelmans, Jean Macq, Luc Naegels, Gilbert Paquet, Albert Rossi en Ferdinand Verbeeck.

Jullie hebben opgemerkd dat de voorzitter van de ATNF, Daniel Kupczak, afwezig is, hij ondergaat vandaag een strenge chirurgicale operatie en we wensen hem een spoedig herstel. Het ATNF wordt echter vertegenwoordigd door zijn Secretaris Didier Grassart  en door zijn penningmeester Jean-Marc Vasseur.

Onze charmante secretaresse Marjan Van Den Bussche werd benoemd tot de graad van Majoor ; aanvaard onze felicitaties, Marjan, voor deze benoeming. Ik bedank Marjan voor haar uitstekende werk in onze verbroedering.

Ik lees U nu de tekst van de brief voor die gisteren verstuurd werd aan hun majesteiten de Koning en de Koningin.
“Aan Hare Majesteiten de Koning en de Koningin, Bijeengekomen ter gelegenheid van hun Algemene Vergadering, vandaag op de 15de juni 2022, houden de leden van de Koninklijke Nationale Verbroedering van de Transmissietroepen en van de Commando Informatie Systemen van Landsverdediging, KNVTTr & CIS, aan Hare Majesteiten De Koning en De Koningin hun gevoelens te uiten van onwrikbare trouw en diepe eerbied. Wij willen het Staatshoofd aanmoedigen en ondersteunen in zijn verschillende taken aan het hoofd van ons Land zo complex en zo bijzonder.”

Ik bedank de Maj Van Heyck, Comd van de 6de CIS GP voor de logistische steun die voor het goede verloop van onze vergadering zeer belangrijk is. Ik bedank ook de Kol Voets Ronny, kwartiercommandant om ons te hebben onthaald in het kwartier Majoor Housiau.

In 2020 en 2021 hebben we het transmissiewapen niet vertegenwoordigd bij de verschillende patriottische manifestaties die werden verwijderd vanwege COVID.

Slechts één activiteit met de ATNF, dat was op 22 januari dit jaar, AV bij LESQUIN waaraan we deelnamen, evenals de maaltijd in het restaurant "l'Ô berge du Lac".

Eenpaar maanden geleden werd Generaal HARDY Denis lid van onze nationale verbroedering; Ik dank hem voor de eer die hij ons heeft geschonken door lid te worden van onze vereniging.

Ik laat nu het woord over aan onze secretaresse.

 

Aperitief en uitreiking van de medailles

 

We vonden dat veel te veel ontvangers afwezig waren; zo dit deel van het programma was belachelijk. Om ervoor te zorgen dat deze situatie zich niet opnieuw voordoet, zal bij ons volgende bestuurraad worden voorgesteld dat medailles alleen aan ontvangers worden toegekend als ze aanwezig zijn op onze AV.

 

Maaltijd

Toast gerookte zalm
***
Gegrilde Entrecôte – bearnaise

Gegratineerde tomaat – pommes pont-neuf
***
Sabayonmousse met verse aardbeien
***
Water, huiswijn aan tafel en koffie bij dessert

 

 

Alle deelnemers waardeerden de kwaliteit van de gerechten.

Wat een verschil met wat we konden ontvangen een paar jaar geleden!!!!

De koks werden van harte gefeliciteerd.

     
 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS