Header image

 

 

 

 
ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 17 MAART 2011
 
 

 

De zon was dit jaar niet van de partij voor de Algemene Vergadering in het Kwartier Majoor Housiau te Peutie. Bij gebrek aan een aalmoezenier, heeft er ook geen traditionele religieuze dienst plaats gehad. Daartegenover heeft Baron Emmanuel Greindl ons de eer betoond door zijn aanwezigheid bij de bloemenhulde aan het monument toegewijd aan de Transmissiemensen overleden tijdens beide wereldoorlogen. De Heer Daniel Kupczak, Voorzitter van de ATNF, en de Heer Didier Grassart, Secretaris van de ATNF, waren zoals gewoonlijk ook aanwezig en hebben eveneens bloemen neergelegd aan het dodenmonument.

Vervolgens vertrokken de echtgenotes naar de bar, terwijl hun echtgenoten zich begaven naar de zaal waar de jaarlijkse vergadering zou plaatsvinden en tijdens dewelke een nieuwe Ondervoorzitter, in de persoon van de Heer Johny Uyttendaele, werd benoemd om de Heer John Loots te vervangen dewelke wij van harte bedanken voor het prachtig verwezenlijkt werk.

Na afloop van de algemene vergadering, heeft iedereen zich weer ontmoet in de bar waar gouden, zilveren en bronzen medailles werden overhandigd aan de vlijtigste leden van de KNV van TTr & CIS. Deze algemene vergadering wordt afgesloten in een goede sfeer met een uitstekende maaltijd: Tomaten roomsoep - Scampibrochette met tagliatelle en duivelsaus - Kwartel met druiven en kroketten - Vanille ijs met verse vruchten en Koffie. Verschillende deelnemers hebben dit weerzien verlengd in de bar met een laatste glas en zich voorgenomen dat dit volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

 

Hierbij de lijst van de gelukkige geëerden

Gouden medaille

Zilveren medaille

Bronzen medaille

Laurent de la Charlerie

Jean-Pierre Geleleens

Jean-Pierre Devos

Daniel Fasseur

 

Christian Dumortier

Hubert Verhulst

 

Jacques Gilmant

Léon Hinnekens

 

Jos Hendrickx

Jean Macq

 

Paul Van der Linden

 

 

 

 

KONINKLIJKE NATIONALE VERBROEDERING DER TRANSMISSIETROEPEN & CIS